Bakgrunn og kompetanse

Atax AS er hovedsakelig et selskap som påtar seg prosjektledelse av byggeprosjekt.

Selskapet leder og styrer byggeprosesser, det vil si byggadministrasjon. Atax AS har 24 års erfaring som konsulent, og har i tillegg bygget opp kompetanse innen eiendomsutvikling, investeringer og prosjektledelse. Atax AS har lang erfaring fra mange forskjellige prosjekter, med særlig fokus på innkjøp og utførelse på byggeplassen.

Som prosjektleder og entreprenør kjenner selskapet til de mange sidene av en byggeprosess og har med seg uvurderlig kunnskap inn i alle prosjekter Atax er involvert i.

Prosjektledelse

Atax AS ved Bjørn Sortland har gjennomført store og små prosjekter, og har lang erfaring innen prosjektledelse.

Atax har hatt ansvar for byggeadministrasjon på Havdalsgrenda på Geilo og Dampskipsbrygga i Fredrikstad.

Daglig leder av Atax, har i sin rolle som daglig leder tidligere utført prosjekter som entreprenør.

Herunder

  • ASKO- Vestby Byggetrinn 2
  • 15 Meny butikker
  • 3 Esso on the road
  • Innredning av butikker

Gjennom årenes løp har Atax blant annet utviklet Dampskipsbrygga 12 – 14 ved elven i Fredrikstad med restauranter, treningssenter, kontorer og leiligheter.
Parallelt med utviklingen av brygga i Fredrikstad har Atax bygget en høyteknologisk kassefabrikk for Bra Kasser AS, som leverer isoporkasser til Marine Harvest sitt slakteanlegg på Herøy i Nordland.

Atax hadde også prosjektledelse da enda en helautomatisk kassefabrikk ble overlevert til Bra Kasser Sørarnøy AS utenfor Bodø i starten av 2017.

De siste årene har Atax bistått Norsk Kylling AS med planlegging og bygging av en topp moderne kyllingfabrikk.

Investeringer

Det som kjennetegner Atax AS sine direkte eierskap er en “hands on” tilnærming, uansett om det er aksjeinnehav i eksterne virksomheter eller virksomhet i egen regi. Atax ønsker å påvirke virksomhetene til å øke lønnsomheten, vokse på en sunn måte og bygge langsiktige verdier.

Atax AS har direkte investeringer i flere virksomheter:

  • 100% eierskap i Herøysenteret AS. Selskapet driver utvikling og utleie av bolig- og næringseiendom på Herøy i Nordland. Eiendomsporteføljen inneholder 16 leiligheter for utleie og 5 næringslokaler for utleie.

  • 100% eierskap i Sodai Sp.z o.o. Selskapet driver salg av møbler til kontormarkedet.
  • 100% eierskap i Meblotechnika Sp.z o.o. Selskapet driver en møbelfabrikk i Polen som selger møbler og interiør til restaurant og kontormarkedet i Norge og internasjonalt.

Atax AS solgte i 2020 100% av aksjene i selskapet Sodai AS.

Utvikle smartere løsninger

«Smarter solutions» er noe Atax konsekvent har med seg i alt selskapet foretar seg.

Hvordan kan man produsere noe smartere? Hvordan kan man utvikle noe bedre? Hvordan kan man se alternative muligheter i noe som er gjort gjentatte ganger? Hvordan kan man gjøre det raskere?

Atax  har blant annet bidratt til å utvikle smartere systemer for møbelproduksjon, produksjon av isoporkasser til laks og på fremdrift av store byggeprosjekter.

Faglig cross-over på byggeplassene for å effektivisere og spare død-tid er et viktig element. Det er ofte de små detaljene som skiller et vellykket prosjekt fra et ok prosjekt. Ved å benytte spesialister på de ulike fagfeltene, og samkjøre deres aktiviteter og ressurser skaper svært gode resultater over tid.

Løsninger som for eksempel integrerer arkitekter og bygg slik at man oppnår vesentlig høyere utnyttelsesgrad av all kunnskap som er involvert i prosjektet er målet.
De siste årene har bruk av 3D modellering og BIM-teknologi vært benyttet med stor suksess.