Bakgrunn og kompetanse

Atax AS er hovedsakelig et selskap som påtar seg prosjektledelse av byggeprosjekt.

Selskapet leder og styrer byggeprosesser, det vil si byggadministrasjon. Atax har 19 års erfaring som konsulent, og har i tillegg bygget opp kompetanse innen eiendomsutvikling, investeringer og prosjektledelse. Atax har lang erfaring fra mange forskjellige prosjekter, med særlig fokus på innkjøp og utførelse på byggeplassen.

Som  prosjektleder og entreprenør kjenner selskapet til de mange sidene av en byggeprosess og har med seg uvurderlig kunnskap inn i alle prosjekter Atax er involvert i.

Prosjektledelse

Atax ved Bjørn Sortland har gjennomført store og små prosjekter, og har lang erfaring innen prosjektledelse.

Atax har hatt ansvar for byggeadministrasjon på Havdalsgrenda på Geilo og Dampskipsbrygga i Fredrikstad.

Daglig leder av Atax, har i sin rolle som daglig leder tidligere utført prosjekter som entreprenør.

Herunder

  • ASKO- Vestby Byggetrinn 2
  • 15 Meny butikker
  • 3 Esso on the road
  • Innredning av butikker

De siste årene har Atax blant annet utviklet Dampskipsbrygga 12 – 14 ved elven i Fredrikstad med restauranter, treningssenter, kontorer og leiligheter.
Parallelt med utviklingen av brygga i Fredrikstad har Atax  bygget en høyteknologisk kassefabrikk for Bra Kasser AS, som leverer isoporkasser til Marine Harvest sitt slakteanlegg på Herøy i Nordland.

Atax  hadde også prosjektledelse da enda en helautomatisk kassefabrikk ble overlevert til Bra Kasser Sørarnøy AS utenfor Bodø i starten av 2017.

Investeringer

Det som kjennetegner Atax AS sine direkte eierskap er en “hands on” tilnærming, uansett om det er aksjeinnehav i eksterne virksomheter eller virksomhet i egen regi. Atax ønsker å påvirke virksomhetene til å øke lønnsomheten, vokse på en sunn måte og bygge langsiktige verdier.

Atax AS har direkte investeringer i flere virksomheter. Herunder 100% eierskap i Silvalen Eiendom AS og Herøy Senteret AS. Disse selskapene driver utleie av bolig- og næringseiendom på Herøy i Nordland.

Atax AS har også 100% eierskap i Sodai AS. Dette selskapet har spesialisering på leveranse av møbler og inventar til det norske prosjektmarkedet.

I tillegg har Atax AS investert i firmaet TCB AS med 50% eierskap. TCB AS har investert i Prediktor Medical AS som jobber med et verdenspatent på blodsukkermåling.

Utvikle smartere løsninger

«Smarter solutions» er noe Atax konsekvent har med seg i alt selskapet foretar seg.

Hvordan kan man produsere noe smartere? Hvordan kan man utvikle noe bedre? Hvordan kan man se alternative muligheter i noe som er gjort gjentatte ganger? Hvordan kan man gjøre det raskere?

Atax  har blant annet bidratt til å utvikle smartere systemer for møbelproduksjon, produksjon av isoporkasser til laks og på fremdrift av store byggeprosjekter.

Faglig cross-over på byggeplassene for å effektivisere og spare død-tid er et viktig element. Det er ofte de små detaljene som skiller et vellykket prosjekt fra et ok prosjekt. Ved å benytte spesialister på de ulike fagfeltene, og samkjøre deres aktiviteter og ressurser skaper svært gode resultater over tid.

Løsninger som for eksempel integrerer arkitekter og bygg slik at man oppnår vesentlig høyere utnyttelsesgrad av all kunnskap som er involvert i prosjektet er målet.