Prosjekt

Dampskipsbryggen i Fredrikstad. Hele prosjektet og alle restauranter.

Vår rolle/prosjekttittel: Byggherrens representant
Referanse: BRICK v/Per Johan Evensen

Se alle prosjekter