Prosjekt

Prosjekt Føniks – Norsk Kylling og NHP.

Vår rolle/prosjekttittel: Delprosjektleder støttesystem (vaskesystem, vakuum og renseanlegg)
Referanse: Kjell Stokbakken

Se alle prosjekter