Prosjekt

Prosjekt Føniks – Norsk Kylling AS og NHP.

Vår rolle/prosjekttittel:
Atax AS har deltatt i ledergruppen under hele prosjektet.
Fra 2016-2018 ledet Atax AS forprosjekt Bygg for Norsk Kylling AS.
Forprosjektet ble levert under budsjett og på tid.
Fra 2018-2021 var Atax AS prosjektleder for tekniske støttesystem (vaskesystem, vakuum og renseanlegg)
Referanse: Kjell Stokbakken

Link til prosjektet: https://www.bygg.no/kyllingfabrikk-norsk-kylling/1462245!/

Se alle prosjekter